Skip to content

Strateginen suunnittelu

Digitaaliset strategiat, yritysanalyysit, digitaalinen auditointi, strateginen konseptointi, brändistrategiat

Tavoitteenamme on liiketoimintanne kehittäminen tai kokonaan uudistaminen (transformaatio) digitaalisuuden keinoin. Kehittäminen tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa teidän kanssanne.

Lähdemme liikkeelle nykyisen strategian, liiketoiminnan ja sen toimintaympäristön tarkastelulla ja arvioimme digitaalisuuden nykyastetta.  Analysoimme liiketoimintanne osa-alueet ja prosessit erityisesti markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun osalta ja tunnistamme niihin liittyvät digipotentiaalit.

Tämän jälkeen luomme vaihtoehtoisia strategioita näiden potentiaalien toteuttamiseksi, ja arvioimme niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Valitun strategian pohjalta syntyy tiekartta liiketoiminnan digitaaliseksi kehittämiseksi tai uudistamiseksi, eli joukko valittuja strategisia toimenpiteitä sekä ohjelma niiden toteuttamiseksi.

Emme toki jätä kerran luotua strategiaa ikuisesti samaksi. Teiltä sekä markkinoilta tulevan tiedon ja jatkuvasti tehtävän web-analytiikan perusteella muutamme sitä yhdessä, tarvittaessa.