Skip to content

Konseptointi ja design

Konseptointi, vaatimusmäärittelyt, SoMe-suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, graafinen suunnittelu, sisältösuunnittelu, printtisuunnittelu, yrityskuvasuunnittelu

Strategisen suunnittelun puolella tehty tiekartta puretaan tässä vaiheessa käytännön konsepteiksi, jotka sitten toteutetaan seuraavassa vaiheessa. Näin prosessin lopputulokseksi syntyy liiketoiminnan konkreettinen ja mitattava tehostus tai transformaatio.

Jos projektin luonne ja koko sitä vaatii, teemme vaatimusmäärittelyn: tavoitteet, kohderyhmät, sisällöt, toiminnallisuus ja teknisen toteutuksen ehdot.

Lisäksi sosiaalisen median mahdollisuudet ja myös mahdolliset hallitsemattomat vaikutukset on syytä ottaa ainakin jollain tasolla huomioon aina.

Design perustuu kokonaisuuden hallintaan ja ymmärtämiseen. Lähdemme siis liikkeelle strategiasta, tiekartasta ja vaatimusmäärittelystä ottaen huomioon tuotteen/palvelun, kohderyhmät ja mediaympäristön: emme esimerkiksi vain vie printtiesitettä sellaisenaan verkkosivuille, vaan huomioimme ja hyödynnämme kunkin median parhaat puolet suunnittelussa.

Tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus tavoitteenne huomioonottaen on kaikessa takana. Kunnioitamme brändin ilmettä ja viemme sen eri medioihin samannäköisenä. Lisäksi varmistamme, että käyttäjän kokemus on aina laadukas.

Teemme myös kokonaissuunnittelun, mikäli niin haluatte: liitämme projektiin mukaan esimerkiksi printti- ja yrityskuvasuunnittelun.