Skip to content

Kepa – Edustajaseuranta

Suunnittelimme ja toteutimme Kepalle näyttävän ja teknisesti vaativan Drupal-sivuston.
  • Sivustolla on useita teknisesti vaativia listauksia, kaavioita, niiden filtteröintimahdollisuuksia sekä esitystapoja.
  • Sivuston alustana toimii avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmä, jonka käyttö- ja laajennusmahdollisuudet ovat lähestulkoon rajattomat.

Meidän roolimme:

  • Design (käyttöliittymäsuunnittelu, graafinen suunnittelu)
  • Tekninen suunnittelu (front-end, back-end)
  • Tekninen toteutus (HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP, Drupal)