Skip to content

Emblacom – mobile PBX application

Teimme käyttöliittymän, grafiikat sekä front-end-ohjelmoinnin älypuhelin-applikaatioon, joka hallitsee yrityspuhelinjärjestelmän ominaisuuksia.

Pääominaisuudet ovat seuraavat:

  • Statuspohjainen puhelun kierrättäminen
  • Kustomoitavat statusvaihtoehdot
  • Statuksesta riippuvat ilmoitukset
  • VIP-listat ja estetyt numerot
  • Yrityksen puhelinluettelo
  • A-numeron määrittely lähteviin puheluihin
  • Menetettyjen puheluiden ym. tiedoksianto